Athen

Severdighet: Det nasjonale Arkeologiske museum

Landets på mange måter mest betydningsfulle og interessante museum hvor du kan følge gresk historie gjennom flere unike samlinger og utstillinger.
Mest berømt er samlingene og statuene fra før vår tidsregning.