Novgorod

Russland


Reisemål

Hoteller

Severdigheter

Restauranter

Teater/ Arrangementer

Tips og gode råd


Prisliste Novgorod


Flere bilder fra
Novgorod


Forespørsel om reise til
Novgorod


Novgorod – Russlands hovedstad på 800-tallet. Norrønt navn Holmgard.

Ca. 250.000 innbyggere.

Byen ligger 180 km sør-øst for St.Peterburg. Samferdelsknutpunkt siden middelalderen..
Samferdsels og glassindustri. Omringet av kirker og katedreler, Innenfor bymurene ligger Sofiakatedralen (1041-57). Byen hadde sin blomstringstid på 1300-tallet og var en
stor og viktig handelsby.